VNNTIMES

Giới thiệu

Giới thiệu về Vnntimes

Vnntimes là một đơn vị báo chí điện tử mạng, với vai trò và mục đính là đưa đến nhân dân, người dân với những nội dung tổng hợp, trung thực, chính xác bởi các nguồn báo chí có uy tín, đáng tin cậy. Nhằm giúp độc giả có những giá trị phút giây theo dõi diễn biến thuận tiện trên không gian mạng. 
Chúng tôi ra đời và bắt đầu xuất thân ngành nghề báo chí là ngày 10/07/2023, với kinh nghiệm còn non nớt, chúng tôi cũng tự biết bản thân cần phải trau đồi nhiều hơn nữa, để có thể đủ tiềm lực phát triển thành một đơn vị báo chí phù hợp với các quy định của nhà nước ban hành.

Mục tiêu báo chí của Vnntimes

Tầm nhìn: Chúng tôi thấy rõ những bất cập của độc giả, khi có quá nhiều thông tin thổi phồng, sai sự thật hiện tượng, hoặc có những tiêu cực làm ảnh hưởng đến người độc giả, do đó chúng tôi ra đời nhằm cải thiện, tối ưu hơn các nguồn tin tức đó.
Sư mệnh: Chúng tôi có một sứ mệnh đó là Vnntimes ra đời nhằm cải thiện và tạo niềm tin với độc giả, đưa cho độc giả những nguồn tin mang tính tin cậy cao, và được dẫn nguồn từ những báo lớn sẽ đảm bảo nguồn tin đó đã được dẫn và xác minh đúng thông tin, tránh phải gặp các báo lá cải làm sáo rỗng, gây hiểu nhầm.

Thông điệp và ý nghĩa của báo Vnntimes

“Lắng nghe và đưa lên những nhận định mang giá trị nhân văn gần gũi với đời và với nhân dân đọc giả”

 Thư ngỏ ý của toàn thể BTV báo mạng Vnntimes

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi vẫn còn những thiết xót hi vọng sẽ được các bạn góp ý, để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa, và luông lắng nghé các góp ý đầy chân thành của các bạn.