Our Team

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MEGALINEME
Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
===

Founder and Managing Director: NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

Contact:
Cell No: 0435740270
vnntimes.net
info@vnntimes.net

Editor and Publisher : Trinh Vo Anh

Contact:
Cell No: 0904881965